k.ú.: 767948 - Toužim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 5914804
zahrada 396 170179
travní p. 403 3084585
lesní poz les(ne hospodář) 1 3612
lesní poz 136 4125523
vodní pl. nádrž přírodní 1 892
vodní pl. nádrž umělá 6 122394
vodní pl. rybník 33 542684
vodní pl. tok přirozený 12 28502
vodní pl. tok umělý 14 16123
vodní pl. zamokřená pl. 14 78874
zast. pl. společný dvůr 27 16604
zast. pl. zbořeniště 12 3047
zast. pl. 1084 345777
ostat.pl. dráha 9 92279
ostat.pl. jiná plocha 230 322839
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 237
ostat.pl. manipulační pl. 115 365559
ostat.pl. neplodná půda 100 163682
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4712
ostat.pl. ostat.komunikace 226 284199
ostat.pl. silnice 43 286077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 29281
ostat.pl. zeleň 33 57129
Celkem KN 3280 16059594
Par. DKM 3280 16059594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 69
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 49
č.p. rod.dům 286
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 373
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1051
byt.z. byt 780
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 77
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 47
Celkem JED 921
LV 1517
spoluvlastník 2559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1991 27.12.2004 extravilán
S-SK GS 1:2880 1972 31.12.1990 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1972 27.12.2004 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.