k.ú.: 767964 - Radyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1744484
zahrada 14 15521
travní p. 56 691058
lesní poz 74 1312022
vodní pl. nádrž umělá 3 12949
vodní pl. rybník 1 14012
vodní pl. tok umělý 8 14564
vodní pl. zamokřená pl. 18 84811
zast. pl. zbořeniště 3 1162
zast. pl. 36 33280
ostat.pl. jiná plocha 19 47954
ostat.pl. manipulační pl. 12 30397
ostat.pl. neplodná půda 74 283658
ostat.pl. ostat.komunikace 53 87656
ostat.pl. silnice 6 38320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2716
ostat.pl. zeleň 5 1282
Celkem KN 412 4415846
Par. DKM 250 3179163
Par. KMD 162 1236683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 33
LV 45
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.09.2011 1:1000 18.10.2011 *)
KMD 1:1000 27.06.2011 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 2011 18.10.2011 KPÚ
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.