k.ú.: 768022 - Traplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592706 - Traplice NUTS5 CZ0722592706
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2504 3430064
vinice 135 34701
zahrada 400 182473
ovoc. sad 16 22338
travní p. 607 541670
lesní poz 23 644536
vodní pl. nádrž umělá 1 843
vodní pl. tok přirozený 169 27854
vodní pl. tok umělý 1 200
zast. pl. zbořeniště 10 1485
zast. pl. 494 138769
ostat.pl. jiná plocha 131 35243
ostat.pl. manipulační pl. 51 30525
ostat.pl. neplodná půda 29 44692
ostat.pl. ostat.komunikace 252 86234
ostat.pl. silnice 230 46401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17156
ostat.pl. zeleň 12 20383
Celkem KN 5071 5305567
Par. KMD 5071 5305567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 174
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 479
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 9
Celkem JED 18
LV 999
spoluvlastník 1384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.