k.ú.: 768049 - Travčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565741 - Travčice NUTS5 CZ0423565741
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2584861
zahrada 163 74407
travní p. 21 57091
lesní poz 36 288923
vodní pl. nádrž umělá 1 262
vodní pl. tok přirozený 2 21045
vodní pl. zamokřená pl. 1 309
zast. pl. společný dvůr 1 1075
zast. pl. zbořeniště 1 4584
zast. pl. 334 120419
ostat.pl. jiná plocha 119 343403
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 11 11354
ostat.pl. neplodná půda 14 21530
ostat.pl. ostat.komunikace 88 103827
ostat.pl. silnice 12 70318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19824
Celkem KN 1123 3723252
Par. DKM 1123 3723252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 187
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 56
rozestav. 1
Celkem BUD 312
LV 308
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.08.2017
DKM-KPÚ 19.05.2001 1:1000 14.11.2001 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 07.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.