k.ú.: 768057 - Trboušany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584011 - Trboušany NUTS5 CZ0643584011
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1163 4474310
vinice 43 110476
zahrada 190 67296
ovoc. sad 25 19834
travní p. mez, stráň 1 5781
travní p. 71 116993
lesní poz les(ne hospodář) 1 9396
lesní poz 237 248485
vodní pl. nádrž umělá 3 607
vodní pl. tok přirozený 14 8172
zast. pl. společný dvůr 5 1602
zast. pl. zbořeniště 2 195
zast. pl. 226 86071
ostat.pl. jiná plocha 33 3178
ostat.pl. manipulační pl. 171 71690
ostat.pl. mez, stráň 2 6139
ostat.pl. neplodná půda 54 22055
ostat.pl. ostat.komunikace 106 177179
ostat.pl. pohřeb. 4 1368
ostat.pl. silnice 2 43941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1499
ostat.pl. zeleň 26 59614
Celkem KN 2380 5535881
Par. DKM 2380 5535881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 444
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2020 1:1000 25.02.2020 *)
DKM 1:1000 22.12.2009
ZMVM 1:2000 01.12.1988 22.12.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.