k.ú.: 768073 - Hluboká u Trhové Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572390 - Trhová Kamenice NUTS5 CZ0531572390
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 402312
zahrada 59 30848
travní p. 115 435290
lesní poz 48 808690
vodní pl. nádrž umělá 2 1724
vodní pl. tok přirozený 1 1442
vodní pl. zamokřená pl. 1 155
zast. pl. 42 15784
ostat.pl. jiná plocha 13 18704
ostat.pl. manipulační pl. 7 5063
ostat.pl. neplodná půda 4 2769
ostat.pl. ostat.komunikace 33 31209
ostat.pl. silnice 2 22491
Celkem KN 373 1776481
Par. KMD 373 1776481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 41
LV 63
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.