k.ú.: 768120 - Trhová Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572390 - Trhová Kamenice NUTS5 CZ0531572390
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 2419989
zahrada skleník-pařeniš. 1 1440
zahrada 299 138552
ovoc. sad 9 30025
travní p. 839 3945534
lesní poz školka 1 385
lesní poz 343 4915456
vodní pl. nádrž umělá 10 47724
vodní pl. rybník 10 235978
vodní pl. tok přirozený 41 132581
vodní pl. zamokřená pl. 16 61161
zast. pl. společný dvůr 12 1790
zast. pl. zbořeniště 8 1685
zast. pl. 636 147012
ostat.pl. jiná plocha 318 354888
ostat.pl. manipulační pl. 48 38525
ostat.pl. neplodná půda 82 185527
ostat.pl. ostat.komunikace 229 208006
ostat.pl. pohřeb. 1 3001
ostat.pl. silnice 89 182632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 56144
ostat.pl. zeleň 14 22656
Celkem KN 3305 13130691
PK 104 950050
Celkem ZE 104 950050
Par. DKM 1248 7965079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 321
č.p. výroba 3
č.e. bydlení 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 103
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 587
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 48
LV 791
spoluvlastník 1146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 14:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.