k.ú.: 768235 - Pěčín u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2071030
zahrada 45 43549
travní p. 161 1103513
lesní poz 142 2270794
vodní pl. nádrž přírodní 2 3941
vodní pl. rybník 13 157615
vodní pl. tok přirozený 8 21569
vodní pl. tok umělý 2 519
vodní pl. zamokřená pl. 45 220496
zast. pl. zbořeniště 7 2364
zast. pl. 81 40799
ostat.pl. jiná plocha 65 73661
ostat.pl. manipulační pl. 20 33053
ostat.pl. neplodná půda 51 49165
ostat.pl. ostat.komunikace 75 90600
ostat.pl. silnice 12 40700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3803
ostat.pl. zeleň 7 1504
Celkem KN 865 6228675
Par. KMD 865 6228675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 34
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 72
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 101
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2017
KM-D 1:2000 30.03.2001 25.04.2017 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 30.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.