k.ú.: 768278 - Trnava u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585866 - Trnava NUTS5 CZ0724585866
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 487721
zahrada 494 324789
ovoc. sad 15 59482
travní p. mez, stráň 3 4191
travní p. 1607 3616574
lesní poz 1054 12972724
vodní pl. nádrž umělá 6 260020
vodní pl. rybník 1 4351
vodní pl. tok přirozený 70 56743
vodní pl. zamokřená pl. 1 1154
zast. pl. společný dvůr 18 4385
zast. pl. zbořeniště 29 4397
zast. pl. 613 156778
ostat.pl. jiná plocha 273 166850
ostat.pl. manipulační pl. 42 34946
ostat.pl. mez, stráň 1 1005
ostat.pl. neplodná půda 389 390476
ostat.pl. ostat.komunikace 356 237253
ostat.pl. pohřeb. 1 3645
ostat.pl. silnice 34 20718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 15524
ostat.pl. zamokřená pl. 2 4881
ostat.pl. zeleň 3 2051
Celkem KN 5270 18830658
Par. KMD 5270 18830658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 281
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 35
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 4
Celkem BUD 581
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 775
spoluvlastník 1315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2012
DKM 04.11.2009 1:1000 13.11.2009 *) 06.04.2012 změna katastrální hranice
S-SK ŠS 1:2880 1829 06.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 09:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.