k.ú.: 768316 - Trnávka u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1383690
zahrada 72 66204
travní p. 33 102352
vodní pl. tok přirozený 8 17197
vodní pl. tok umělý 2 1453
vodní pl. zamokřená pl. 1 2115
zast. pl. zbořeniště 1 135
zast. pl. 55 21018
ostat.pl. dráha 1 41693
ostat.pl. dálnice 1 2697
ostat.pl. jiná plocha 16 13744
ostat.pl. manipulační pl. 6 4717
ostat.pl. neplodná půda 2 1788
ostat.pl. ostat.komunikace 28 76832
ostat.pl. silnice 7 19009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 463
ostat.pl. zeleň 5 8538
Celkem KN 325 1763645
Par. DKM 323 1760903
Par. KMD 2 2742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 87
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.03.2018
KMD 1:1000 15.12.2017
DKM 1:1000 20.10.2017
KM-D 1:2000 01.11.1999 05.03.2018
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.