k.ú.: 768332 - Houdkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576824 - Trnov NUTS5 CZ0524576824
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 3022275
zahrada 110 81448
ovoc. sad 4 6803
travní p. 167 360697
lesní poz 82 383920
vodní pl. tok přirozený 18 1543
vodní pl. tok umělý 32 24227
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 1 106
zast. pl. 145 79101
ostat.pl. jiná plocha 31 24556
ostat.pl. manipulační pl. 16 7946
ostat.pl. neplodná půda 7 4269
ostat.pl. ostat.komunikace 66 107479
ostat.pl. silnice 5 35826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5550
ostat.pl. zeleň 1 400
Celkem KN 949 4146178
Par. DKM 511 3869053
Par. KMD 438 277125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.used 34
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 135
LV 170
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
DKM-KPÚ 06.10.2007 1:1000 23.10.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 01:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.