k.ú.: 768359 - Trnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576824 - Trnov NUTS5 CZ0524576824
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 4073935
zahrada 123 77156
travní p. 131 401740
lesní poz 51 1049395
vodní pl. nádrž umělá 1 7937
vodní pl. rybník 2 85080
vodní pl. tok přirozený 17 47470
vodní pl. tok umělý 8 10137
vodní pl. zamokřená pl. 4 71163
zast. pl. společný dvůr 3 531
zast. pl. zbořeniště 3 938
zast. pl. 171 105179
ostat.pl. jiná plocha 21 12378
ostat.pl. manipulační pl. 16 27749
ostat.pl. neplodná půda 21 41139
ostat.pl. ostat.komunikace 112 191043
ostat.pl. pohřeb. 2 1769
ostat.pl. silnice 13 84106
ostat.pl. zeleň 15 13492
Celkem KN 962 6302337
Par. DKM 547 6010488
Par. KMD 415 291849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 50
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 162
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 233
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
DKM-KPÚ 27.11.2008 1:1000 17.12.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1840 04.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 20:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.