k.ú.: 768367 - Zádolí u Trnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576824 - Trnov NUTS5 CZ0524576824
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1035235
zahrada 37 50212
travní p. mez, stráň 2 847
travní p. 50 206648
lesní poz 33 486100
vodní pl. nádrž přírodní 1 176
zast. pl. 36 35944
ostat.pl. jiná plocha 14 5312
ostat.pl. mez, stráň 1 113
ostat.pl. ostat.komunikace 28 18822
ostat.pl. silnice 1 13746
Celkem KN 265 1853155
Par. KMD 265 1853155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 36
LV 68
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.05.2022 02:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.