k.ú.: 768391 - Trnová u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559504 - Trnová NUTS5 CZ0325559504
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 1852974
zahrada 445 257213
ovoc. sad 17 25540
travní p. 592 565618
lesní poz 191 2186983
vodní pl. rybník 26 170315
vodní pl. tok přirozený 183 36978
vodní pl. tok umělý 66 12423
vodní pl. zamokřená pl. 1 6848
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. 490 141561
ostat.pl. jiná plocha 354 493115
ostat.pl. manipulační pl. 31 489046
ostat.pl. neplodná půda 171 78779
ostat.pl. ostat.komunikace 249 125156
ostat.pl. pohřeb. 1 2635
ostat.pl. silnice 68 32909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 24666
Celkem KN 3479 6502876
Par. DKM 3479 6502876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 336
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 436
byt.z. byt 11
byt.z. dílna 2
Celkem JED 13
LV 576
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.11.2013
THM-V 1:2000 01.01.1984 05.11.2013
S-SK GS 1839 31.12.1983 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.