k.ú.: 768430 - Radostice u Trocnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 16438
orná půda 578 3200092
zahrada 122 121334
travní p. mez, stráň 2 935
travní p. 291 467683
lesní poz les s budovou 3 74
lesní poz 283 1544111
vodní pl. nádrž umělá 3 11029
vodní pl. rybník 4 7495
vodní pl. tok přirozený 8 17379
vodní pl. tok umělý 3 308
vodní pl. zamokřená pl. 94 78117
zast. pl. společný dvůr 1 134
zast. pl. zbořeniště 1 392
zast. pl. 166 56497
ostat.pl. dráha 1 43257
ostat.pl. jiná plocha 136 84860
ostat.pl. manipulační pl. 41 23226
ostat.pl. neplodná půda 21 29337
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 79
ostat.pl. ostat.komunikace 138 102165
ostat.pl. pohřeb. 1 15882
ostat.pl. silnice 56 35477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 993
ostat.pl. zeleň 6 4482
Celkem KN 1975 5861776
Par. DKM 1975 5861776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 83
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 10
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 163
LV 235
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2016
DKM 1:1000 03.12.2010
ZMVM 1:2000 30.06.1990 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:34

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.