k.ú.: 768448 - Trocnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2605
orná půda 188 1125276
zahrada 68 54610
travní p. mez, stráň 1 506
travní p. 81 272309
lesní poz les(ne hospodář) 4 67925
lesní poz 136 1081330
vodní pl. nádrž přírodní 2 1720
vodní pl. rybník 4 16491
vodní pl. tok umělý 7 1845
vodní pl. zamokřená pl. 23 39158
zast. pl. 98 30860
ostat.pl. dráha 23 67936
ostat.pl. jiná plocha 46 44427
ostat.pl. manipulační pl. 3 7274
ostat.pl. mez, stráň 4 3945
ostat.pl. neplodná půda 11 9071
ostat.pl. ostat.komunikace 107 69143
ostat.pl. silnice 12 12222
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9285
Celkem KN 820 2917938
Par. DKM 820 2917938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 98
LV 142
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
ZMVM 1:2000 30.06.1990 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:25

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.