k.ú.: 768502 - Řemešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559075 - Kralovice NUTS5 CZ0325559075
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 895993
zahrada 73 70678
travní p. 448 802399
lesní poz 205 559619
vodní pl. nádrž přírodní 1 450
vodní pl. tok přirozený 4 3623
vodní pl. tok umělý 33 5140
vodní pl. zamokřená pl. 4 6046
zast. pl. zbořeniště 2 1419
zast. pl. 50 29447
ostat.pl. dráha 18 53501
ostat.pl. jiná plocha 31 14748
ostat.pl. manipulační pl. 11 12304
ostat.pl. neplodná půda 254 137402
ostat.pl. ostat.komunikace 165 51456
ostat.pl. silnice 4 17001
Celkem KN 1587 2661226
Par. DKM 5 1928
Par. KMD 1582 2659298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 50
LV 101
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.