k.ú.: 768553 - Troskotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 594962 - Troskotovice NUTS5 CZ0643594962
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 961 14705930
vinice 21 597144
zahrada 148 128375
ovoc. sad 5 41034
travní p. mez, stráň 1 364
travní p. 23 97956
lesní poz les(ne hospodář) 52 294036
lesní poz 116 602540
vodní pl. nádrž umělá 1 414
vodní pl. rybník 3 247141
vodní pl. tok přirozený 71 44521
vodní pl. zamokřená pl. 21 119372
zast. pl. zbořeniště 5 1221
zast. pl. 326 208760
ostat.pl. jiná plocha 235 99648
ostat.pl. manipulační pl. 43 64138
ostat.pl. neplodná půda 8 17419
ostat.pl. ostat.komunikace 281 583612
ostat.pl. pohřeb. 1 2289
ostat.pl. silnice 5 56421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 40003
ostat.pl. zeleň 12 98916
Celkem KN 2367 18051254
Par. DKM 2364 18050988
Par. KMD 3 266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 236
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 322
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 13
LV 435
spoluvlastník 592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
DKM-KPÚ 05.03.2015 1:1000 09.03.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.06.2017 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 01:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.