k.ú.: 768588 - Troskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577600 - Troskovice NUTS5 CZ0514577600
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 2194692
zahrada 203 172794
ovoc. sad 111 508584
travní p. 334 895038
lesní poz les s budovou 12 475
lesní poz 287 3895800
vodní pl. rybník 3 112765
vodní pl. tok přirozený 7 16140
vodní pl. tok umělý 6 2080
vodní pl. zamokřená pl. 11 16960
zast. pl. společný dvůr 3 276
zast. pl. zbořeniště 13 2108
zast. pl. 223 71274
ostat.pl. jiná plocha 31 19772
ostat.pl. manipulační pl. 80 55541
ostat.pl. neplodná půda 65 79315
ostat.pl. ostat.komunikace 182 153494
ostat.pl. silnice 80 78787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4240
Celkem KN 1939 8280135
Par. KMD 1939 8280135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 223
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 280
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2016
S-SK GS 1:2880 1842 18.10.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.