k.ú.: 768618 - Trotina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579751 - Trotina NUTS5 CZ0525579751
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 992179
zahrada 79 93208
travní p. mez, stráň 18 50848
travní p. 63 137797
lesní poz 44 181192
vodní pl. tok přirozený 8 3113
zast. pl. zbořeniště 5 1616
zast. pl. 88 28104
ostat.pl. jiná plocha 17 9931
ostat.pl. manipulační pl. 4 12179
ostat.pl. neplodná půda 13 6375
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48595
ostat.pl. silnice 6 16278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1574
ostat.pl. zeleň 3 1593
Celkem KN 502 1584582
Par. DKM 130 1087270
Par. KMD 372 497312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 83
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 128
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.07.2020 KoPÚ
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 15:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.