k.ú.: 768634 - Zdobín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548847 - Zdobín NUTS5 CZ0525548847
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 367526
zahrada 98 127909
travní p. 24 127594
lesní poz 27 1347082
vodní pl. nádrž umělá 2 724
vodní pl. tok přirozený 4 2684
vodní pl. zamokřená pl. 3 11273
zast. pl. 84 28105
ostat.pl. jiná plocha 27 12508
ostat.pl. neplodná půda 13 11486
ostat.pl. ostat.komunikace 33 35143
ostat.pl. silnice 4 23057
ostat.pl. zeleň 5 4694
Celkem KN 359 2099785
Par. DKM 285 649820
Par. KMD 74 1449965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 84
LV 108
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 07.11.2019 KoPÚ
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 05:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.