k.ú.: 768715 - Troubsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584029 - Troubsko NUTS5 CZ0643584029
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2704 3813062
vinice 3 848
zahrada 730 329069
ovoc. sad 6 31572
travní p. 36 10906
lesní poz 165 897498
vodní pl. tok přirozený 284 48927
vodní pl. tok umělý 2 294
vodní pl. zamokřená pl. 1 11877
zast. pl. společný dvůr 11 1612
zast. pl. zbořeniště 6 594
zast. pl. 1065 294752
ostat.pl. dráha 4 19718
ostat.pl. jiná plocha 161 57211
ostat.pl. manipulační pl. 80 89869
ostat.pl. neplodná půda 74 20633
ostat.pl. ostat.komunikace 429 93519
ostat.pl. pohřeb. 4 9684
ostat.pl. silnice 98 241661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13098
ostat.pl. zeleň 68 24531
Celkem KN 5936 6010935
Par. DKM 5936 6010935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 387
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 341
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 28
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1040
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 1
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 79
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 109
LV 1383
spoluvlastník 2749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 13.02.2008 1:2000, 1:1000
THM-V 1:2000 01.04.1979 12.02.2008 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.