k.ú.: 768758 - Sviňomazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561291 - Trpísty NUTS5 CZ0327561291
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 2196723
zahrada 35 24425
travní p. 59 190208
lesní poz 55 1521220
vodní pl. nádrž umělá 2 2662
vodní pl. tok přirozený 3 18654
vodní pl. tok umělý 2 1168
zast. pl. 63 31731
ostat.pl. dráha 1 3298
ostat.pl. jiná plocha 61 68630
ostat.pl. manipulační pl. 13 21994
ostat.pl. neplodná půda 49 57198
ostat.pl. ostat.komunikace 42 44825
ostat.pl. silnice 4 17976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1917
ostat.pl. zeleň 1 1663
Celkem KN 492 4204292
Par. KMD 492 4204292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 61
LV 56
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.