k.ú.: 768804 - Trpišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569623 - Trpišovice NUTS5 CZ0631569623
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 283844
zahrada 56 37814
travní p. 174 493398
lesní poz 121 977458
vodní pl. nádrž umělá 3 1021
vodní pl. tok přirozený 2 77218
zast. pl. zbořeniště 3 176
zast. pl. 34 13240
ostat.pl. dráha 1 145
ostat.pl. jiná plocha 21 13440
ostat.pl. manipulační pl. 3 1414
ostat.pl. neplodná půda 106 81114
ostat.pl. ostat.komunikace 65 23467
ostat.pl. silnice 1 15571
ostat.pl. zeleň 1 51
Celkem KN 654 2019371
Par. KMD 654 2019371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 32
LV 65
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 15.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 10:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.