k.ú.: 768821 - Horní Ves u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554855 - Trstěnice NUTS5 CZ0411554855
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 195475
zahrada 33 41295
travní p. 77 1947402
lesní poz les(ne hospodář) 1 36694
lesní poz 21 755356
vodní pl. nádrž umělá 7 28672
vodní pl. tok přirozený 9 11352
vodní pl. tok umělý 4 1821
vodní pl. zamokřená pl. 9 86907
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 3 681
zast. pl. 50 37689
ostat.pl. foto. elektrárna 1 5153
ostat.pl. jiná plocha 12 6007
ostat.pl. manipulační pl. 9 55551
ostat.pl. neplodná půda 35 124971
ostat.pl. ostat.komunikace 29 93619
ostat.pl. silnice 1 1221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 76426
Celkem KN 321 3506327
Par. DKM 185 2604544
Par. KMD 136 901783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 49
LV 68
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2015
DKM-KPÚ 31.01.2011 1:1000 17.02.2011 *) část území - bez intravilánu a lesů
S-SK GS 1:2880 1838 06.02.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.