k.ú.: 768863 - Trstěnice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594971 - Trstěnice NUTS5 CZ0647594971
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4475 10236111
vinice 226 142101
zahrada 289 184721
ovoc. sad 139 122661
travní p. 21 31797
lesní poz 386 2856162
vodní pl. nádrž umělá 60 26930
vodní pl. tok přirozený 174 60481
vodní pl. tok umělý 2 81
zast. pl. společný dvůr 3 2674
zast. pl. zbořeniště 16 3834
zast. pl. 362 160288
ostat.pl. jiná plocha 181 59252
ostat.pl. manipulační pl. 188 77076
ostat.pl. neplodná půda 71 70948
ostat.pl. ostat.komunikace 588 195355
ostat.pl. pohřeb. 1 2471
ostat.pl. silnice 24 103221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15807
ostat.pl. zeleň 9 2997
Celkem KN 7222 14354968
Par. KMD 7222 14354968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 336
LV 579
spoluvlastník 826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014 přepracování veřejnou zakázkou
S-SK ŠS 1:2880 1825 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.