k.ú.: 768901 - Tršnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 853883
zahrada 33 12149
ovoc. sad 1 7743
travní p. 49 344163
vodní pl. tok přirozený 2 11765
vodní pl. zamokřená pl. 5 19822
zast. pl. společný dvůr 7 1305
zast. pl. zbořeniště 7 2623
zast. pl. 54 13900
ostat.pl. dráha 8 89159
ostat.pl. jiná plocha 14 20142
ostat.pl. manipulační pl. 7 6023
ostat.pl. neplodná půda 11 9453
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26986
ostat.pl. silnice 3 21365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2672
Celkem KN 231 1443153
Par. DKM 231 1443153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 12
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 51
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 80
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.