k.ú.: 768910 - Kramolna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574546 - Kramolna NUTS5 CZ0523574546
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 359367
zahrada 303 278334
ovoc. sad 10 26293
travní p. mez, stráň 2 489
travní p. 107 435208
lesní poz 12 57881
vodní pl. tok umělý 5 1388
zast. pl. 273 73511
ostat.pl. jiná plocha 69 32006
ostat.pl. neplodná půda 1 1559
ostat.pl. ostat.komunikace 54 36436
ostat.pl. silnice 3 14274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6876
ostat.pl. zeleň 1 6568
Celkem KN 913 1330190
Par. DKM 913 1330190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 197
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 270
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 370
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.11.1996
S-SK GS 1:2880 1824 07.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 20:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.