k.ú.: 768928 - Lhotky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574546 - Kramolna NUTS5 CZ0523574546
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 637956
zahrada 117 111710
ovoc. sad 4 4427
travní p. mez, stráň 10 5551
travní p. 50 164680
lesní poz 29 122594
vodní pl. rybník 1 2663
zast. pl. 114 22239
ostat.pl. jiná plocha 27 14246
ostat.pl. neplodná půda 9 13512
ostat.pl. ostat.komunikace 42 36863
ostat.pl. silnice 3 37936
Celkem KN 469 1174377
Par. DKM 469 1174377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 26
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 159
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1995 ZMVM z r.1992
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.