k.ú.: 768952 - Trubějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574546 - Kramolna NUTS5 CZ0523574546
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 698247
zahrada 85 113365
ovoc. sad 3 29597
travní p. mez, stráň 1 287
travní p. 75 388009
lesní poz 48 2184123
vodní pl. nádrž umělá 1 1029
vodní pl. rybník 1 10472
vodní pl. tok přirozený 1 667
vodní pl. tok umělý 23 10780
zast. pl. zbořeniště 1 15
zast. pl. 88 31993
ostat.pl. jiná plocha 33 19555
ostat.pl. manipulační pl. 4 8953
ostat.pl. mez, stráň 1 283
ostat.pl. neplodná půda 2 724
ostat.pl. ostat.komunikace 45 70429
ostat.pl. silnice 7 24548
Celkem KN 452 3593076
Par. DKM 452 3593076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 123
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.1996 ZMVM z r.1992
S-SK GS 1:2880 1840 14.06.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 21:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.