k.ú.: 768995 - Opočno nad Loučnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575828 - Trusnov NUTS5 CZ0532575828
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 7874
orná půda 183 1903487
zahrada 54 42088
travní p. mez, stráň 37 18186
travní p. 102 503676
lesní poz 58 120656
vodní pl. nádrž umělá 1 301
vodní pl. tok přirozený 3 31115
vodní pl. tok umělý 33 9214
vodní pl. zamokřená pl. 1 4498
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 60 32388
ostat.pl. dráha 1 30654
ostat.pl. jiná plocha 14 2733
ostat.pl. manipulační pl. 5 10600
ostat.pl. mez, stráň 24 7989
ostat.pl. neplodná půda 4 5461
ostat.pl. ostat.komunikace 45 23007
ostat.pl. silnice 15 33648
Celkem KN 646 2787897
Par. DKM 189 165229
Par. KMD 457 2622668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 54
LV 95
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2017
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.