k.ú.: 769002 - Trusnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575828 - Trusnov NUTS5 CZ0532575828
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 2511671
zahrada 241 104319
ovoc. sad 6 15125
travní p. 320 884122
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 73 3747082
vodní pl. nádrž umělá 4 3012
vodní pl. rybník 28 260546
vodní pl. tok přirozený 1 320
vodní pl. tok umělý 42 8379
vodní pl. zamokřená pl. 7 15754
zast. pl. zbořeniště 6 1385
zast. pl. 141 66376
ostat.pl. jiná plocha 35 19713
ostat.pl. manipulační pl. 13 20714
ostat.pl. neplodná půda 15 86131
ostat.pl. ostat.komunikace 124 74454
ostat.pl. silnice 18 32387
ostat.pl. skládka 1 36
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2306
ostat.pl. zeleň 3 1040
Celkem KN 1815 7854911
Par. KMD 1815 7854911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 126
LV 231
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.