k.ú.: 769118 - Volanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2369592
zahrada 216 193444
travní p. mez, stráň 1 248
travní p. 215 1208229
lesní poz 60 1216085
vodní pl. nádrž přírodní 1 3080
vodní pl. tok přirozený 24 4492
vodní pl. zamokřená pl. 4 8839
zast. pl. zbořeniště 2 560
zast. pl. 297 80002
ostat.pl. dráha 4 44866
ostat.pl. jiná plocha 161 244811
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 16 35400
ostat.pl. mez, stráň 1 44
ostat.pl. neplodná půda 80 74180
ostat.pl. ostat.komunikace 133 123947
ostat.pl. pohřeb. 1 1112
ostat.pl. silnice 4 38865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12740
ostat.pl. zeleň 4 1167
Celkem KN 1318 5661723
Par. DKM 1318 5661723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 167
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 18
LV 375
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 02.09.2004 1:1000 02.09.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.