k.ú.: 769134 - Dolní Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1114713
zahrada 138 110208
travní p. 67 85066
lesní poz 134 711948
vodní pl. tok přirozený 17 32791
vodní pl. tok umělý 1 3176
zast. pl. společný dvůr 1 441
zast. pl. zbořeniště 19 679
zast. pl. 317 120609
ostat.pl. dráha 1 13895
ostat.pl. jiná plocha 95 109059
ostat.pl. manipulační pl. 57 83254
ostat.pl. neplodná půda 25 27315
ostat.pl. ostat.komunikace 89 87801
ostat.pl. silnice 23 29630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8013
ostat.pl. zeleň 27 46344
Celkem KN 1183 2584942
Par. DKM 1183 2584942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 81
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 90
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 8
Celkem JED 48
LV 400
spoluvlastník 567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2002
THM-V 1:1000 01.07.1973 28.06.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1955 01.07.1973
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1955


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 21:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.