k.ú.: 769223 - Poříčí u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 1147619
zahrada 397 275731
travní p. 255 700312
lesní poz ostat.komunikace 1 18913
lesní poz 95 2047728
vodní pl. nádrž umělá 7 22223
vodní pl. tok přirozený 32 168492
vodní pl. tok umělý 7 2638
vodní pl. zamokřená pl. 3 6598
zast. pl. společný dvůr 15 1289
zast. pl. zbořeniště 7 1212
zast. pl. 1116 454795
ostat.pl. dráha 45 248999
ostat.pl. jiná plocha 383 483969
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 563
ostat.pl. manipulační pl. 275 1139224
ostat.pl. neplodná půda 151 180388
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 1430
ostat.pl. ostat.komunikace 329 271735
ostat.pl. silnice 43 132714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 38150
ostat.pl. zeleň 40 41421
Celkem KN 3345 7386143
Par. DKM 3345 7386143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 72
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 285
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 50
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 327
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 137
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1087
byt.z. byt 409
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 34
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 490
LV 1175
spoluvlastník 1879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2002
THM-V 1:1000 01.01.1973 17.12.2002
Ins. A 1:1000 01.07.1952 01.01.1973
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1952


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.