k.ú.: 769266 - Bojiště u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 51955
orná půda 40 1731391
zahrada 178 153004
travní p. mez, stráň 2 2118
travní p. 211 1027846
lesní poz ostat.komunikace 7 23221
lesní poz 43 1668444
vodní pl. tok přirozený 27 13772
zast. pl. zbořeniště 2 430
zast. pl. 188 47757
ostat.pl. jiná plocha 109 92481
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 75
ostat.pl. manipulační pl. 15 26301
ostat.pl. mez, stráň 7 6813
ostat.pl. neplodná půda 43 35959
ostat.pl. ostat.komunikace 88 100221
ostat.pl. silnice 25 90733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1192
ostat.pl. zeleň 3 10428
Celkem KN 991 5084141
Par. DKM 991 5084141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 227
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2006 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 08.10.2004 1:1000 13.10.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 06:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.