k.ú.: 769274 - Oblanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 591138
zahrada 164 143490
travní p. 72 151411
lesní poz 26 693270
vodní pl. rybník 3 115925
zast. pl. 202 28556
ostat.pl. jiná plocha 139 71937
ostat.pl. manipulační pl. 4 4107
ostat.pl. neplodná půda 16 9802
ostat.pl. ostat.komunikace 60 54181
ostat.pl. silnice 1 74
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14482
Celkem KN 761 1878373
Par. DKM 761 1878373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 199
LV 221
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2005 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 04.03.2004 1:1000 09.03.2004 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.