k.ú.: 769347 - Třebanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 974503
zahrada 70 78534
ovoc. sad 50 870966
travní p. 70 471738
lesní poz 70 1078024
vodní pl. nádrž umělá 5 37809
vodní pl. rybník 4 10716
vodní pl. tok přirozený 3 42082
vodní pl. tok umělý 19 23111
zast. pl. společný dvůr 2 572
zast. pl. 72 32146
ostat.pl. jiná plocha 10 16648
ostat.pl. manipulační pl. 13 15579
ostat.pl. neplodná půda 142 192737
ostat.pl. ostat.komunikace 39 66106
ostat.pl. silnice 9 44551
Celkem KN 627 3955822
Par. DKM 627 3955822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 72
LV 98
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.07.1999 1:1000 01.08.1999 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.08.1999
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.