k.ú.: 769371 - Dvorec u Třebče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 382
orná půda 219 1508913
zahrada 85 71984
travní p. 88 136181
lesní poz les s budovou 2 119
lesní poz 140 1506194
vodní pl. nádrž umělá 2 1657
vodní pl. rybník 11 56933
vodní pl. tok přirozený 94 23900
vodní pl. tok umělý 12 3483
vodní pl. zamokřená pl. 92 127660
zast. pl. společný dvůr 2 191
zast. pl. zbořeniště 1 169
zast. pl. 69 22129
ostat.pl. jiná plocha 75 35326
ostat.pl. manipulační pl. 10 2003
ostat.pl. mez, stráň 1 121
ostat.pl. neplodná půda 29 15008
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 87
ostat.pl. ostat.komunikace 87 40359
ostat.pl. silnice 68 39099
ostat.pl. zamokřená pl. 9 17430
ostat.pl. zeleň 9 654
Celkem KN 1107 3609982
Par. DKM 1107 3609982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 68
LV 139
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1997 20.10.2004
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 15:31

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.