k.ú.: 769380 - Lhotka u Třebče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544884 - Olešnice NUTS5 CZ0311544884
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 860161
zahrada 41 28434
travní p. plantáž dřevin 1 2510
travní p. 128 385763
lesní poz 99 851266
vodní pl. nádrž přírodní 6 5933
vodní pl. rybník 13 814570
vodní pl. tok přirozený 33 5931
vodní pl. tok umělý 13 970
vodní pl. zamokřená pl. 91 245406
zast. pl. 66 18728
ostat.pl. jiná plocha 83 79145
ostat.pl. manipulační pl. 3 7851
ostat.pl. neplodná půda 26 24331
ostat.pl. ostat.komunikace 56 36642
ostat.pl. silnice 1 12178
ostat.pl. zeleň 8 322
Celkem KN 903 3380141
Par. DKM 903 3380141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 65
LV 89
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1997 17.10.2012
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 15:30

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.