k.ú.: 769398 - Třebeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 3014839
zahrada 137 90617
travní p. 392 851410
lesní poz 189 1203116
vodní pl. rybník 7 57535
vodní pl. tok přirozený 16 16714
vodní pl. tok umělý 26 36113
vodní pl. zamokřená pl. 188 407601
zast. pl. 134 49631
ostat.pl. jiná plocha 97 56408
ostat.pl. manipulační pl. 44 38568
ostat.pl. neplodná půda 6 4891
ostat.pl. ostat.komunikace 212 99920
ostat.pl. silnice 6 27829
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6920
ostat.pl. zeleň 6 1933
Celkem KN 2157 5964045
Par. DKM 2157 5964045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 118
LV 182
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
DKM 1:1000 08.03.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1996 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1870 01.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 15:15

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.