k.ú.: 769398 - Třebeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 3025192
zahrada 132 87586
travní p. 390 842446
lesní poz 189 1203112
vodní pl. rybník 7 57535
vodní pl. tok přirozený 15 16714
vodní pl. tok umělý 25 36003
vodní pl. zamokřená pl. 187 407601
zast. pl. 131 48917
ostat.pl. jiná plocha 98 58775
ostat.pl. manipulační pl. 41 38569
ostat.pl. neplodná půda 6 4891
ostat.pl. ostat.komunikace 210 99897
ostat.pl. silnice 5 28084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6920
ostat.pl. zeleň 6 1933
Celkem KN 2141 5964175
Par. DKM 2141 5964175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 115
LV 180
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
DKM 1:1000 08.03.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1996 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1870 01.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.