k.ú.: 769461 - Třebějice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563153 - Třebějice NUTS5 CZ0317563153
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1210 3600824
zahrada 111 84634
travní p. 629 1075806
lesní poz 298 1000527
vodní pl. nádrž přírodní 2 864
vodní pl. nádrž umělá 3 9293
vodní pl. rybník 8 66820
vodní pl. tok přirozený 3 3417
vodní pl. tok umělý 137 20654
vodní pl. zamokřená pl. 5 4926
zast. pl. 72 41959
ostat.pl. jiná plocha 20 19701
ostat.pl. manipulační pl. 34 21893
ostat.pl. neplodná půda 19 11835
ostat.pl. ostat.komunikace 94 118263
ostat.pl. silnice 2 32980
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3646
Celkem KN 2652 6118042
Par. DKM 38 145160
Par. KMD 2614 5972882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 61
LV 171
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM-KPÚ 25.10.2016 1:1000 25.10.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1827 14.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 16:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.