k.ú.: 769487 - Třebelovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591858 - Třebelovice NUTS5 CZ0634591858
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 985 7998106
zahrada 225 89059
travní p. 545 692283
lesní poz 286 1802755
vodní pl. nádrž umělá 4 2308
vodní pl. rybník 8 21273
vodní pl. tok přirozený 97 16170
vodní pl. tok umělý 198 31277
vodní pl. zamokřená pl. 3 1060
zast. pl. společný dvůr 1 185
zast. pl. zbořeniště 10 1282
zast. pl. 211 111654
ostat.pl. dráha 6 49502
ostat.pl. jiná plocha 161 127262
ostat.pl. manipulační pl. 9 15967
ostat.pl. neplodná půda 96 193270
ostat.pl. ostat.komunikace 243 189843
ostat.pl. silnice 63 82430
ostat.pl. skládka 2 2747
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13308
ostat.pl. zeleň 11 715
Celkem KN 3170 11442456
Par. DKM 1 15679
Par. KMD 3169 11426777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 211
LV 299
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 05:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.