k.ú.: 769509 - Dvorek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 967997
zahrada 16 11328
travní p. 23 796138
lesní poz 8 518475
vodní pl. nádrž umělá 4 34211
vodní pl. tok umělý 4 15188
vodní pl. zamokřená pl. 4 19675
zast. pl. společný dvůr 1 474
zast. pl. zbořeniště 7 3886
zast. pl. 14 7071
ostat.pl. dráha 2 8244
ostat.pl. jiná plocha 22 635688
ostat.pl. manipulační pl. 2 4061
ostat.pl. neplodná půda 1 1054
ostat.pl. ostat.komunikace 14 23784
ostat.pl. silnice 3 22840
Celkem KN 145 3070114
Par. DKM 145 3070114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
LV 46
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.01.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.01.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.