k.ú.: 769517 - Horní Ves u Třebeně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 2661293
zahrada 19 11001
travní p. 82 349856
vodní pl. nádrž umělá 1 6228
vodní pl. tok umělý 4 14879
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. společný dvůr 2 1720
zast. pl. 42 14776
ostat.pl. jiná plocha 17 34920
ostat.pl. manipulační pl. 10 27808
ostat.pl. neplodná půda 3 2405
ostat.pl. ostat.komunikace 24 31744
ostat.pl. silnice 5 16577
Celkem KN 253 3173506
Par. DKM 253 3173506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 42
LV 85
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.03.2001 měřítko i 1:1000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 13:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.