k.ú.: 769533 - Lesina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 1365034
zahrada 8 3591
travní p. 35 685721
vodní pl. tok přirozený 4 1736
vodní pl. tok umělý 9 24554
vodní pl. zamokřená pl. 4 30753
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 3 3316
zast. pl. 43 31730
ostat.pl. jiná plocha 18 106902
ostat.pl. manipulační pl. 4 37785
ostat.pl. neplodná půda 10 29618
ostat.pl. ostat.komunikace 19 26582
ostat.pl. silnice 8 36919
ostat.pl. zeleň 2 5242
Celkem KN 177 2389501
Par. DKM 177 2389501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 43
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 36
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.11.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.