k.ú.: 769541 - Nový Drahov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1963980
zahrada 16 9626
ovoc. sad 3 11448
travní p. 41 292937
lesní poz 1 4416
vodní pl. nádrž umělá 3 2525
vodní pl. tok umělý 5 33465
vodní pl. zamokřená pl. 9 35006
zast. pl. společný dvůr 3 2306
zast. pl. zbořeniště 3 1961
zast. pl. 41 14870
ostat.pl. dráha 4 5746
ostat.pl. jiná plocha 21 66087
ostat.pl. manipulační pl. 9 15477
ostat.pl. neplodná půda 3 1450
ostat.pl. ostat.komunikace 9 4681
ostat.pl. silnice 9 38660
Celkem KN 227 2504641
Par. DKM 227 2504641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 41
LV 45
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.01.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.