k.ú.: 769550 - Povodí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1302523
zahrada 14 4532
travní p. 28 398478
vodní pl. rybník 3 9700
vodní pl. tok přirozený 2 25876
vodní pl. tok umělý 6 8975
vodní pl. zamokřená pl. 1 58129
zast. pl. společný dvůr 2 277
zast. pl. 23 12025
ostat.pl. jiná plocha 7 7087
ostat.pl. manipulační pl. 3 1707
ostat.pl. neplodná půda 5 7722
ostat.pl. ostat.komunikace 18 25981
ostat.pl. silnice 3 28357
Celkem KN 132 1891369
Par. DKM 132 1891369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 23
LV 20
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.