k.ú.: 769576 - Vokov u Třebeně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539023 - Třebeň NUTS5 CZ0411539023
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 975849
zahrada 5 2783
travní p. 36 727624
vodní pl. tok přirozený 2 154099
vodní pl. tok umělý 14 28129
vodní pl. zamokřená pl. 2 6320
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 7 6814
ostat.pl. dráha 1 51261
ostat.pl. jiná plocha 6 13175
ostat.pl. manipulační pl. 6 13880
ostat.pl. neplodná půda 10 15857
ostat.pl. ostat.komunikace 19 26387
ostat.pl. silnice 2 21327
Celkem KN 115 2043691
Par. DKM 115 2043691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 7
LV 22
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2017
DKM 1:1000 11.12.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.12.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.