k.ú.: 769584 - Kololeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 580199
zahrada 57 74730
ovoc. sad 8 36062
travní p. 98 150090
lesní poz 1 2536
zast. pl. zbořeniště 3 1545
zast. pl. 55 20244
ostat.pl. dráha 2 1593
ostat.pl. jiná plocha 38 123488
ostat.pl. neplodná půda 3 1349
ostat.pl. ostat.komunikace 37 16760
ostat.pl. silnice 2 31098
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 481 1039716
Par. KMD 481 1039716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 39
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 53
LV 112
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2012
S-SK GS 1:2880 1843 09.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.